Headquarter  

ADD:No.8 Fengqing St., Wukang 313200 Deqing, Zhejiang Province, China

TEL:0572-8302999  FAX:0572-8323599

E-MAIL:info@cangnanliou.com tongchem1990@yahoo.com Skype:tongchemwilson 

Sales Department:TEL:0572-8322687 FAX:0572-8323599

E-MAIL:info@cangnanliou.com

Technical Department

TEL:0572-8323655 FAX:0572-8323596

E-MAIL:tongchem@hotmail.com